Make a face memorygame

Make a face memorygame
Nu te bestellen bij BIS publishers.

________________

________________
Informatiebrochure congres 'In voor Zorg'

_______________ Omslag ontwerp twitter handleiding

_______________ Omslag ontwerp twitter handleiding
Een opdracht voor Paulus Veltman. Klik op de afbeelding voor een gratis download van deze vernieuwde editie.

______________

______________
TNT post feestelijke verzenddoos

_______________

_______________
Een digitale nieuwsbrief die u zelf kunt beheren? Ik maak voor u een mooi opvallend ontwerp.

_______________ Blog faces project

_______________ Blog faces project
Klik op de afbeelding!

______________

______________

Vedett het 365-faces project klik op de afbeelding om meer te lezen.

_______________

_______________
Een responsieve website die goed vertaald wordt naar mobiel? Met ElmaStudio ontwerp ik heldere en praktische websites.

______________

______________
Beeldmerk voor de Special Award

_______________

_______________
Fullcolor drukken zonder cmyk. Klik op de cirkel voor het uitgebreide verslag. _________________

Opdrachtgevers

Niet van alle opdrachtgevers staat werk op deze site.
Mocht u interesse hebben in een project van een andere opdrachtgever dan kan ik u een PDF opsturen.

Aragon Executive Search
CIPO | Commissie Integriteit Publieke Omroep (Jaarverslag)
DWA | Installatie- en energieadvies 
FWG | Innovaties in de zorg
Gemeente Nijmegen | Voorlichtingscampagne over besteding gemeentegeld
Hogeschool van Utrecht
Nederlandse Hartstichting |  Junior Hartdag
Le Tableau | Advocatuur en notariaat
OFED | Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de elektrotechnische detailhandel
OTIB | Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf
PasReform |  Hatchery Technologies
RDW |  Rijks Dienst Wegverkeer (Jaarverslag)
Sité Woondiensten
Six Advocaten
Special Arts
Talis Woondiensten 
TNT Post | Interne campagne van rood naar oranje
TNT Post | Feestelijke verzenddoos
Universiteit van Maastricht | Krachtvoer, campagne over eetgedrag bij jongeren
Universiteit van Tilburg
Victoriagebouw Rotterdam | Belettering en bewegwijzering
Waterschap Rivierenland | Introductiegeschenk
Westeraam | vmbo havo en vwo scholengemeenschap
World Press Photo | Kinderen leren kijken naar fotografie
Wolters Kluwer
Wolters Noordhof | Schoolmethode Functioneel Nederlands